Regulamin

Camping Alexa

Camping Alexa

Adres działalności:

ul. Żeromskiego 44

84-120 Władysławowo województwo pomorskie Polska

Dane rejestracyjne:

NIP: 5871231521

REGON: 191174016

Doba campingowa:

 • Doba campingowa trwa od godz. 13:00 do 12:00 dnia następnego (dotyczy miejsc w sektorach oraz parcel).
 • Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00.
 • Wjazd i wyjazd z campingu możliwy jest od 7:00 do 23:00.
 • Rezerwacje i opłaty:

 • Bezkosztowe odwołanie rezerwacji jest możliwe do miesiąca przed przyjazdem.
 • W przypadku niepojawienia się gościa na zarezerwowane miejsce w trakcie pierwszej doby (do godziny 12:00 dnia kolejnego) rezerwacja zostaje anulowana bez zwrotu zaliczki.
 • Przyjazd i meldunek:

 • Przebywający na terenie campingu zobowiązani są dokonać formalności meldunkowych w recepcji oraz uregulować należność za zadeklarowany czas pobytu w dniu przyjazdu. Dowód wpłaty należy zachować do dnia wyjazdu.
 • Wszyscy goście (zameldowani i odwiedzający) mają obowiązek noszenia opasek na ręku. Brak opaski może spowodować odmowę wpuszczenia na teren campingu przez ochronę campingu.
 • Udogodnienia i infrastruktura:

 • Kuchnia, jadalnia oraz świetlica jest dostępna dla wszystkich gości od godz. 6:00 do 23:00.
 • Pokój zabaw dostępny jest do godziny 21, dzieci w pokoju zabaw powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.
 • Naszym gościom udostępniamy darmowe wi-fi; każdy zestaw (przyczepa, kamper, namiot) otrzyma jeden indywidualny kod dostępu do sieci.
 • Odwiedzający i bezpieczeństwo:

 • Osoby niezameldowane na campingu mogą przebywać na jego terenie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu w recepcji, maksymalnie do godziny 22:00. W sezonie wysokim pobierana jest opłata od osób odwiedzających w wysokości 10zł od osoby.
 • Ze względu na bezpieczeństwo gości przebywających na campingu, brama wjazdowa jest zamknięta pomiędzy godziną 23.00 a 7.00. W wymienionych godzinach ruch samochodów jest wstrzymany na terenie całego obiektu. Pojazdy, które chcą wjechać na teren po godzinie 23 są zobowiązane zaparkować na parkingu recepcyjnym, na miejscu wskazanym przez obsługę campingu Alexa.
 • Osoby poruszające się po terenie campingu wszelkimi pojazdami są zobowiązane zachować szczególną ostrożność i zredukować prędkość do 10 km/h. Dotyczy to również rowerów i hulajnóg.
 • Zwierzęta domowe:

 • Na campingu mogą przebywać zwierzęta domowe; opiekun ma obowiązek posiadać aktualne świadectwo szczepień ochronnych a w przypadku psów - smycz.
 • Wprowadzanie zwierząt do sanitariatów, pokoju zabaw dla dzieci oraz świetlicy jest zabronione, a ignorowanie zakazu może spowodować przedwczesne zakończenie pobytu.
 • Właściciele zwierząt są zobowiązani do sprzątania po swoich zwierzętach.
 • Kwestie środowiskowe i bezpieczeństwo:

 • Na terenie campingu obowiązuje segregacja śmieci.
 • Gość campingu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych campingu powstałe z jego winy oraz winy odwiedzających go osób.
 • Zakazy i postanowienia końcowe:

 • Camping może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin campingu lub też w inny sposób zakłócił spokój pobytu gości lub funkcjonowania campingu. Recepcja może anulować rezerwację on-linową w ciągu 48 godzin od jej wpłynięcia bez podania przyczyny.
 • Personel (obsługa) campingu może wyprosić z terenu campingu osobę, która swoim zachowaniem zakłóca spokój lub zagraża bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie campingu.
 • Zabrania się:
  • mycia naczyń i opróżniania toalet campingowych w miejscach do tego niewyznaczonych,
  • kąpania zwierząt w sanitariatach,
  • mycia pojazdów oraz przyczep campingowych na terenie campingu.
 • Za rzeczy pozostawione bez należytej opieki camping nie ponosi odpowiedzialności.
 • Reklamacje:

 • Reklamacje związane ze świadczeniem usługi należy składać na adres email biuro@alexa.gda.pl, lub telefonicznie: +48 606397435.
 • Reklamacja powinna zawierać następujące dane Klienta: imię, nazwisko, adres Klienta, adres poczty elektronicznej podany przy rezerwacji oraz opis problemu, jaki pojawił się w związku z korzystaniem z Usługi.
 • Reklamacje będą rozpatrywane na zasadzie pierwszeństwa zgłoszenia do Usługodawcy, na warunkach opisanych powyżej.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udzieli Klientowi odpowiedzi w sprawie reklamacji. Odpowiedź zostanie przesłana w takiej samej formie, w jakiej złożona została reklamacja na adres poczty elektronicznej podany przez niego w reklamacji lub adres korespondencyjny Klienta.
 • W przypadku, gdyby informacje podane w reklamacji wymagałyby uzupełnienia, Usługodawca przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do klienta do ich uzupełnienia.
 • Akceptowane formy płatności:

  • Gotówka w walucie PLN (Polski złoty) oraz Eur (Euro)
  • Przelew na konto bankowe: Camping Alexa Andrzej Jeka PL30 1600 1462 1739 6116 0000 0001
  • Szybki przelew przez bramkę Autopay